کمک مالی به گربه های خیابانی

کمک مالی به گربه های خیابانی

تیم کت موجو قصد دارد برای کمک به گربه های خیابانی و بی سرپرست هزینه ای هر ماهه به این کار اختصاص دهد. هدف ما تأمین تمام یا بخشی از هزینه های مالی برای غذارسانی، درمان و عقیم سازی گربه های خیابانی است. در صورت تمایل برای شرکت در این کار خیر می توانید مبالغ خود را از طریق فرم زیر واریز نمایید.

مبالغ جمع آوری شده در این ماه (خرداد) : 30,000 تومان

   یا   
  • کاربرانی که در ماه خرداد کمک کرده اند:

    tinysold********@gmail.com 20,000 تومان

    Noored******@gmail.com 10,000 تومان